Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཐོག་ལྕགས        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: thog lcags/
THL TRANSCRIPTION: tokchak

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

DAN MARTIN DICTIONARY

TS7 I 214. Some nice examples illus. in Precious Deposits II 310, III 80. JD 42. DG 110.2.


RANGJUNG YESHE DICTIONARY

lightning-bolt

JIM VALBY DICTIONARY

meteoric iron, thunderbolt

IVES WALDO DICTIONARY

* thunderbolt, weapon of Indra, meteoric iron

thunderbolt, weapon of Indra, meteoric iron [nam mkha' nas thog bab pa las byung bar grags pa'i sa 'og tu bskal par lus kyang btsa' zhu sogs ma byung ba'i lcags rigs kha dog dang gzugs brnyan sna tsogs 'byung ba zhig ste, nus pas rtsa dkar gyi nad la phan.

[falling from the sky sa 'og tu bskal par lus kyang btsa' zhu sogs ma byung ba'i kind of iron/ metal of various color and shape, nus pas rtsa dkar gyi nad la phan] thunderbolt, weapon of Indra, meteoric iron

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[1190] ནམ་མཁའ་ནས་ཐོག་བབ་པ་ལས་བྱུང་བར་གྲགས་པའི་ས་འོག་ཏུ་བསྐལ་པར་ལུས་ཀྱང་བཙའ་ཞུ་སོགས་མ་བྱུང་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁ་དོག་དང་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ལ་ཕན། ...

Loading...