Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ལྟོང་སྦྱར        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: ltong sbyar/
THL TRANSCRIPTION: tongjar

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

mda'i ltong ga dang gzhu rgyud sbyar ba,...'Phong rtsal can gyis mda' ltong sbyar nas 'ben la phog nges 'phen pa

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[1094] མདའི་ལྟོང་ག་དང་གཞུ་རྒྱུད་སྦྱར་བ། ... འཕོང་རྩལ་ཅན་གྱིས་མདའ་ལྟོང་སྦྱར་ནས་འབེན་ལ་ཕོག་ངེས་འཕེན་པ། ...

Loading...