Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: སྦྲག་པ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: sbrag pa/
THL TRANSCRIPTION: drakpa

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

DAN MARTIN DICTIONARY

postmen. Goldstein, Taxation 19.


RANGJUNG YESHE DICTIONARY

སྦྲག་པ་སྦྲགས་པ་སྦྲག་པ་སྦྲོགས་ trans. v.; ft. of སྦྲག་པ་; to lay, to put

JIM VALBY DICTIONARY

lay a thing over or by another

IVES WALDO DICTIONARY

1) (Tha dad pa sbrags pa, sbrag pa, sbrogs,, mutually connected; 2) give, deliver bring, transport; 3) postman; 4) lay, put

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2031] 1. ༼ཐ་དད་པ༽ སྦྲགས་པ། སྦྲག་པ། སྦྲོགས།  1 ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བ། ... དོན་གནད་དེ་དག་སྦྲགས་ནས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས། ... དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་ནས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པ། ... ཡིག་རིགས་སུམ་སྦྲགས། ... འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས། ... གློག་བརྙན་གྱི་པར་གཞི་བོད་སྐད་རང་སྦྲགས། ... གཟུགས་རྗེས་གྲིབ་སྦྲགས། ... 2 སྤྲད་པ། ... ཅ་ལག་འདི་རྣམས་ཕར་སྦྲག་དགོས། ... 2. ཡིག་འཕྲིན་སྐྱེལ་མཁན། ...

Loading...