Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: a chen gangs rgyab/
THL TRANSCRIPTION: achen gangyap

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ mt [= a mye rma chen yin zhing SE of mtso sngon province]

ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ mt

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[3117] རི་བོ་ཞིག་སྟེ། ཨ་མྱེ་རྨ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་དུ་ཡོད། ...

Loading...