Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཡོག་མགོ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: yog mgo/
THL TRANSCRIPTION: yomgo

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

1) rgyu spun thread spinning/ twisting etc. yog shing [spindle] gi mgo; 2) mgo yang po; 3) phan tshun dkrug shing byed pa'i mi'i ming 'dogs

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2599] ༼ཡུལ༽ 1 རྒྱུ་སྤུན་སྐུད་པ་སོགས་སྒྲིམ་བྱེད་ཡོག་ཤིང་གི་མགོ། ... 2 མགོ་ཡང་པོ། ... 3 ཕན་ཚུན་དཀྲུག་ཤིང་བྱེད་པའི་མིའི་མིང་འདོགས། ... མི་དེ་ཡོག་མགོ་ཚ་པོ་འདུག་...

Loading...