Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་རང་འགྲེལ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: yan lag brgyad pa'i rang 'grel/
THL TRANSCRIPTION: yenlak gyepé randrel

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་རང་འགྲེལ་

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2553] འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔའ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ། སླར་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་མཛད་པའི་སྨན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ཞིག་...

Loading...