Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཡང་འགྲེལ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: yang 'grel/
THL TRANSCRIPTION: yandrel

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

'grel pa bskyar bzlos, //mkhas pa'i myong khrid gdams ngag dang, rjes zlos yang nas yang 'grel gnyis, 'dra dang 'dra ste nor dogs yod

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2546] འགྲེལ་པ་བསྐྱར་བཟློས། ... མཁས་པའི་མྱོང་ཁྲིད་གདམས་ངག་དང། རྗེས་ཟློས་ཡང་ནས་ཡང་འགྲེལ་གཉིས། འདྲ་དང་འདྲ་སྟེ་ནོར་དོགས་ཡོད། ...

Loading...